DJTL112 Základy scénické stavby

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ondřej Bulva (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každé sudé pondělí 8:30–11:45 MARTA
Předpoklady
Student úspěšně uzavře předmět Základy scénické stavby v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Seznámit studenta se složitějšími prvky jevištních technologií. Teoreticky připravit studenta na praktické provádění jevištní stavby včetně její následné dokumentace.
Deskriptory: Student má znalosti o zdvihacích zařízeních, o točnách a jiných prvcích divadelní mašinérie. Orientuje se na trhu s jevištními technologiemi. Získá přehled o aktuálních trendech v oblasti jevištní mašinérie. Je schopen vyhotovit dokumentaci ke scénické stavbě. Součástí předmětu budou také návštěvy brněnských divadel a seznámení s jejich jevištními technologiemi a způsobem jejich využívání. V průběhu výuky budou studenti odborně proškoleni k ovládání některých jevištních technologií.
Své znalosti může uplatnit ve svém budoucím zaměstnání jevištního mistra, rekvizitáře či vedoucího výroby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v odborné jevištní terminologii
- využívat jevištní technologie pro realizaci scénických projektů
- ovládat vybrané jevištní technologie
- využívat získané vědomosti v praxi
- orientovat se v prvcích mobilních pódií a ve zdvihacích zařízeních
vytvářet dokumentace scénické stavby
Osnova
 • Osnova
 • - druhy mobilních pódiových systémů
 • - hliníkové konstrukce, druhy a jejich využití
 • - manuální zvedací zařízení
 • - motorizované zvedací zařízení
 • - točny
 • - propadla
 • - jevištní stoly
 • - atypické jevištní prvky
 • - Bezpečnostní prvky v divadelním provozu (zábradlí, tabulky, pracovní a nouzové osvětlení)
 • - zakreslování stavby, stage plot
 • - scénická dokumentace stavby
Literatura
 • VERMA, Gaurav a Samar MALIK. Autodesk Fusion 360 Black Book. Eastman, Georgia: CADCAMCAE Works, 2017. ISBN 978-1-988722-17-7. info
 • OMURA, George a Brian C BENTON. Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018. Indianapolis, Indiana: Autodesk Official Press/Sybex, 2017. ISBN 978-1-119-38679-7. info
 • HALL, Delbert L. Rigging Math Made Simple. 4. vyd. USA: Spring Knoll Press, 2017. ISBN 978-0-9978746-1-7. info
 • OGAWA, Toshiro. Theatre Engineering and Stage Machinery. Entertainment Technology Press, 2016. 342 s. ISBN 978-1-904031-88-8. info
 • KOLEGAR, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 136 s. ISBN 978-80-86928-94-4. info
 • GLERUM, Jay O. Stage Rigging Handbook. 3. vyd. USA: Nicopress, 2007. ISBN 978-0-8093-2741-6. info
 • DONOVAN, Harry. Entertainment rigging: a practical guide for riggers, designers, and managers. Seattle, Washington: H.M. Donovan, 2002. ISBN 978-0-9723381-1-0. info
 • NELMS, Henning. Scene design: a guide to the stage. New York: Dover Publications, 1970. ISBN 978-0-486-23153-2. info
Výukové metody
Výuka je organizována formou přednášky a cvičení. Student je prakticky seznamován s jednotlivými jevištními technologiemi v prostorách školních divadel a učeben a v brněnských divadlech.
Metody hodnocení
Student je hodnocen zápočtem na základě docházky do výuky (minimálně 80 %), aktivní účasti.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DJTL112