DHCL305 Project III

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/240/0. 6 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Uplatnit dosažené znalosti a dovednosti při tvorbě a prezentaci uměleckého projektu ve spolupráci se studenty dramaturgie a režie ze stejného ročníku.
Learning outcomes (in Czech)
Student herectví svou účastí na realizaci projektu studentů režie a dramaturgie prověří, obohatí a posílí své schopnosti interpreta a spolutvůrce jevištního tvaru dle zadání a vize inscenátorů.
Syllabus (in Czech)
 • Práce dle pokynů inscenátorů (studentů režie a dramaturgie) za supervize a pomoci pedagogů obou ateliérů.
Literature
  required literature
 • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
 • Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Brkola, Praha 2007. info
 • Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví. 2 sv. Praha 1946, 1954. info
  recommended literature
 • HOŘÍNEK, Z. Divadlo jako hra. Brno: Blok, 1970. info
 • J. Zavarský, Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava 1989. info
 • Kolár E.: Sto plus jedna kapitola o režii, Středočeské krajské kulturní středisko 1980
 • Lukavský R.: Být nebo nebýt - monology o herectví, SPN 1981
Teaching methods (in Czech)
Projekt
Assessment methods (in Czech)
analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 6 týdnů.
Information on the extent and intensity of the course: 6 týdnů.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DHCL305