DHBL301 Acting

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/6/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Igor Dostálek
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:30–15:15 302, Tue 15:15–16:00 302, Tue 16:15–17:00 302, Tue 17:00–17:45 302, Wed 14:30–15:15 302, Wed 15:15–16:00 302, Wed 16:15–17:00 302, Wed 17:00–17:45 302, Thu 14:30–15:15 302, Thu 15:15–16:00 302, Thu 16:15–17:00 302, Thu 17:00–17:45 302, Fri 14:30–15:15 302, Fri 15:15–16:00 302, Fri 16:15–17:00 302, Fri 17:00–17:45 302
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Opakováním hereckých cvičení a etud upevnit, prohloubit a dále rozvíjet schopnosti a dovednosti nabyté v uplynulých čtyřech semestrech základní herecké formace.
V těchto hodinách s malou časovou dotací nabídnout pedagogickou podporu a profesionální konzultaci studentům herectví, kteří ve 3. ročníku studia především účinkují v původních projektech studentů dramaturgie a režie.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat a dále rozvíjet své herecké schopnosti a dovednosti při práci na konkrétním divadelním projektu
- navázat tvůrčí dialog s inscenátory, jejichž primárním úkolem už není formace herce, ale začlenění tvůrčího a interpretačního potenciálu studenta do svého projektu
Syllabus (in Czech)
  • Pedagog přináší nejen nová cvičení, ale mohou se opakovat i úspěšná cvičení a zadání etud z předchozích semestrů.
  • Obsah hodin flexibilně reaguje na konkrétní témata a případné problémy, na které studenti herectví narážejí při spolupráci se studenty dramaturgie a režie.
Teaching methods (in Czech)
cvičení, konzultace
Assessment methods (in Czech)
soustavné sledování výkonů studenta a analýza výsledků činnosti studenta
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DHBL301