DHAL301 Herecká pohybová výchova III

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:30–15:15 302, Tue 15:15–16:00 302, Tue 16:15–17:00 302, Tue 17:00–17:45 302, Wed 14:30–15:15 302, Wed 15:15–16:00 302, Wed 16:15–17:00 302, Wed 17:00–17:45 302, Thu 14:30–15:15 302, Thu 15:15–16:00 302, Thu 16:15–17:00 302, Thu 17:00–17:45 302, Fri 14:30–15:15 302, Fri 15:15–16:00 302, Fri 16:15–17:00 302, Fri 17:00–17:45 302
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kultivace pohybových dovedností, vědomé používání nonverbálních vyjadřovacích prostředků při práci na jevišti.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen připustit využití jevištního potenciálu těla mimo jiné i pro stylizovanou uměleckou zkratku a metaforu.
Syllabus (in Czech)
  • stylizované divadelní formy (tanec, pantomima, klaunerie, groteska, tradiční divadelní formy různých kultur atp.)
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DHAL301