DHAL104 Zpěv I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1.5/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Lenka Bartolšicová (přednášející)
Bc. Pavel Borský (přednášející)
doc. Mgr. Karel Hegner (přednášející)
Mgr. Stanislava Pergolová (přednášející)
MgA. Daniel Rymeš (přednášející)
MgA. Peter Strenáčik (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra – Ateliér činoherního herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 8:30–9:15 103, Po 9:15–10:00 103, Po 10:15–11:00 103, Po 11:00–11:45 6, Po 11:00–11:45 103, St 9:15–10:00 6, Čt 8:30–9:15 122, Čt 9:15–10:00 122, Čt 10:15–11:00 122, Čt 11:00–11:45 122, Čt 12:00–12:45 102, Čt 12:00–12:45 103, Čt 12:00–12:45 122, Čt 12:45–13:30 122, Čt 12:45–13:30 6, Čt 12:45–13:30 102, Čt 12:45–13:30 103, Pá 9:15–10:00 102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Součástí praktické přípravy budoucích herců je práce s hlasem. Kabinet zpěvu spolupracuje se všemi ateliéry činoherního a muzikálového herectví a taktéž nabízí spolupráci s ostatními ateliéry DIFA JAMU. Zpěv je výsostně dovednostní disciplínou vyžadující pravidelnou výuku. Pracuje se individuálně s každým studentem na rozvoji jeho technických schopností zvládat hlasový aparát. Prvotní samozřejmostí práce s hlasem je odstraňování špatných návyků a technických vad. Součástí výuky je dále rozvíjení techniky zpěvu a schopnosti interpretace zadaného pěveckého partu. Pěvecký repertoir jsou nastudován ve spolupráci s korepetitory. Na individuální vzdělávací proces práce s hlasem navazuje kolektivní výuka ansámblového zpěvu. Jako součást hudebně - pěveckého vzdělávání nabízí kabinet také studium hry na klavír.
Výstupy z učení
Student se zbavuje špatných pěveckých návyků, uvědomuje si princip správného vedení hlasu na dechové opoře, je schopen přesvědčivě interpretovat zejména lidové, popřípadě taneční písně.
Osnova
  • Výuka zpěvu v hereckých ateliérech probíhá během prvních šesti semestrů, každý semestr (vyjma 1. semestru 1. ročníku) je ukončen klasifikovanýcm zápočtem v podobě veřejného vystoupení.
  • Pedagogové pracují se studenty individuálně.
  • Technická cvičení pro správné vedení hlasu na dechové opoře, odstraňování špatných návyků a technických vad repertoir: lidové písně, jednoduché taneční písně
Literatura
  • notové materiály dle dostupnosti (archív kabinetu zpěvu, knihovna JAMU, soukromé archívy)
Výukové metody
cvičení
1,5 hodiny týdně
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet (zápočet) na základě docházky a pracovního nasazení studenta.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.