DFDL111 Divadlo masek

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/26/0. 1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
David Baránek (přednášející)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
Garance
MgA. BcA. Martina Krátká, Ph.D.
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Stdent/ka absolvoval/a předmět Herecká tvorba, 1. semestr a 2. semestr
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměří a plně se věnuje hře s maskou, která dosud v předmětu Herecká tvorba byla využita jen pedagogicky. Divadelní hra s maskou i výroba masky vyžaduje hledání přesné stylizace, která není prostou karikaturou, a typ, který není klišé nebo banalita. Tato problematika je zásadní pro scénického umělce. Studenti tím pádem kultivují svůj smysl pro pozorování světa, smysl pro bohatou realitu a zároveň schopnost ji zachytit do uměleckého tvaru. Po stránce herecké hra s maskou umožňuje dotáhnout charaktery, vášně a pocity na jejich maximum. Osvobodí herce od strachu a umožňuje mu přímo sahat do vlastního podvědomí, fantazie a představivosti. Zároveň maska stále dovoluje odstup od sebe a tím pádem hravost, adaptaci dle měnící se situace a změnu úhlu pohledu. Studenti se seznámí s hlavními referencemi o komedii dell'arte a hlavními současnými skupinami pracujícími s maskou.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a: • ztvárnit tělesně v krátkém improvizovaném výstupu na jeviště plastické a komplexní abstrakce typu či typizované postavy. • realizovat nikoli formální, nýbrž organickou stylizaci. • znát postupy a dovednosti realizace masky pod vedením pedagoga. • přečíst rysy charateru a jejich zachycení do uměleckého tvaru.
Osnova
  • Dle přístupu školy Jacqua Lecoqa, učení Ctibora Turby a Giovanni Fusettiho z Florencie se studenti učí základy divadla s maskou prostřednictvím hry s neutrální maskou, larvální maskou, „chameleonskou“ maskou, maskami z komedie dell'arte a také s klaunskou maskou jako pomůckou. Student/ka se věnuje divadelní hře s maskou i výrobě masky.
Výukové metody
Předmět probíhá formou cvičení s výkladem, studentské projekty. Hlavně se zaměřujeme na heuristické metody a projektovou výuku.
Metody hodnocení
Kromě účasti na workshopu a závěrečného skupinového vystoupení, které budou studenti analyzovat (metodické self-feedback, psané) budou studenti vedeni k tomu, aby psali a natáčeli zpověď/prezentaci své vytvořené masky (pokud jde o polomasku komedie dell'arte a v případě celoobličejové masky bude student psát imaginární životopis své masky.) Texty a vystoupení budou rozebrány a hodnoceny.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DFDL111