DDCL103 Dramaturgicko-režijní projekt I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr.art. Jozef Gombár (přednášející)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je první inscenační realizace, ve které musí posluchač prokázat kreativitu i schopnost porozumět zvolené předloze. Prokazuje schopnost realizovat krátký inscenační tvar a rovněž schopnost nápaditě spolupracovat s kolegy v rámci ateliéru dramaturgie a režie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - rozumět základům profesních rolí autor, dramaturg, režisér, herec, interpret, - jednoduchými divadelními prostředky stručně vyprávět příběh, - vytvořit strukturu jednoduchého scénického tvaru (cca 8-10 minut).
Osnova
 • Studenti dramaturgie a režie pracují při tomto projektu společně a mění si postupně své profesní role: každý by měl projít fází dramaturga, režiséra a interpreta - herce. Východiskem scénického zpracování se mohou stát vlastní (autobiografické) a autorsky zpracované zážitky, fragmenty dramatických textů, interpretovaných směrem k vlastnímu subjektu atd.
Literatura
 • Císař, Jan : Základy činoherní režie. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. info
 • Černý, F. : Otázky divadelní režie. Melantrich, Praha 1988. info
 • Ejzenštejn: O stavbě uměleckého díla. info
 • Kouřil, Miroslav: Teorie scénických uměni. Program inscenace - režie - herecké uměni - scénická poetika. Praha 1979. info
 • Pistorius, Luboš: Rozprava o režii. Praha 2004. info
 • Štěrbová, Alena: O současném činoherním divadle. Ostrava 1990. info
 • Vinař, J. Elementy herectví. Praha:AMU, 2002. info
 • Vostrý, Jaroslav: Materiály ke studiu režie a dramaturgie. Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1989. info
 • Vostrý Jaroslav: Režie je umění. DAMU, Praha 2001. info
 • Vostrý, Jaroslav: Úvod do studia režie a dramaturgie. 1., Obraz. Praha 1988. info
Výukové metody
Seminář, cvíčení, projekt.
Metody hodnocení
Zápočet na základě realizovaného projektu. Součástí projektu je průběžné vyhodnocování nových poznatků.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020.