DATL212 Praktikum AV technologie a TV praxe

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/24/0. Dílna, praxe 6x4 hod. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:15–17:00 720, Út 17:00–17:45 720
Předpoklady
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty:
Technika a technologie videotvorby
a další související teoretické předměty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pomocí komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s navazujícími profesemi TV štábů. Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování praktickou účast při vzniku audiovizuálních projektů na profesionální bázi. Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti. Ověřovat si znalosti získané během teoretické přípravy i úroveň tvůrčí zralosti na praktických projektech. Být účasten projektů s využitím soudobých záznamových technologií a projektů s využitím postprodukčních technologií. Aktivně se podílet na projektech umělecké tvorby fakulty, školy i televizních studií.

Osnova
  • Prostřednictvím komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s profesemi TV štábů. Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování možnost účasti během audiovizuálních projektů na profesionální bázi. Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti.

    Účelem praktika je uvést studenty do problematiky praktického ovládání audiovizuálních řetězců a softwarových nástrojů v oblasti moderních audiovizuálních technologií, zejména se zaměřením na zpracování videa. Prostřednictvím exkurzí a přímé asistence studentů v televizních studiích, přenosových vozech a na postprodukčních pracovištích, umožnit studentům seznámení se s pracovními nároky a zvyklostmi v profesionální audiovizuální sféře.
Literatura
  • Manuály a uživatelské příručky technologických řetězců. info
  • On-line dostupné návody na webu. info
Výukové metody
Metody výuky:

Práce s obrazem, audio/video záznamem
Skupinová a kooperativní výuka
Heuristická metoda, řešení problémů
Metoda vytváření dovedností
Produkční metoda
Projektová výuka

Formy výuky:

Dílna
Projekt
Praxe
Stáž


* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 6x8 ZS, 9x8 LS
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě aktivní účasti

* Letní semestr
Zápočet na základě aktivní účasti
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DATL212