DAALX67 Němčina

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Trna (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Pala
Kabinet jazyků - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAALX67/ATD: Po 8:30–9:15 106, Po 9:15–10:00 106, St 10:15–11:45 106, J. Trna
DAALX67/CR: Po 8:30–9:15 106, Po 9:15–10:00 106, St 8:30–9:15 106, St 9:15–10:00 106, Pá 10:15–11:45 106, J. Trna
DAALX67/DD: St 8:30–9:15 106, St 9:15–10:00 106, Pá 10:15–11:45 106, J. Trna
DAALX67/RTDS: Po 8:30–9:15 106, Po 9:15–10:00 106, St 8:30–10:00 106, Pá 8:30–10:00 106, J. Trna
Předpoklady
Elementární středoškolské znalostí německého jazyka, zejména paradigmatických základů gramatických, případné mezery lze překonat v rámci výuky a formou konzultací, výuka je vhodná i pro začátečníky.
aktivní přístup, schopnost samostatně pracovat. Vzhledem k specifické metodě výuky může výuku i navvštívit začátečník.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vyvinutí jazykových znalostí a schopností v návaznosti na středoškolskou výuku, aktivní a pasivní vnímání cizího jazyka jakožto tvůrčího média, média uměleckého vyjadřování(např. recepce uměleckého textu v originálu), zákl. znalost odb. terminologie. Seznámení se s německou divadelní literaturou a s literaturou přibuzných či blízkých disciplin (filozofie, antropologie, religionistika). Vzhledem k specifické metodě výuky může tyto jazykové semináře navštívit i začátečník. Dvě hodiny zákl. kurzu týdně doplňují dvě hodiny "rozšířené" výuky.

/Koncepce jazykových seminářů vychází z věd. pozic, dle nichž dosažitelná úroveň jazykových schopností či tvůrčích jazykových výkonů je velmi komplexní i rozmanitá, a na DIFA JAMU navíc velice specifická, nelze ji tedy zformalizovat. Proto lze aplikovat Společný evropský referenční rámec pro jazyky jen podmíněně a to pak převážně v rozpětí B1 - B2. Při využití doplňující výuky (lit.-překl. semináře, rozšířené výuky) mohou studenti, kteří např. uplatňují své získané jazykové schopnosti a znalosti ve svém oboru, dosáhnout i kategorii C./
Výstupy z učení
Souhrný test na konci semestru. Ústní i písemné tvůrčí vnímaní cizího jazyka a tvůrčí zacházení s cizím jazykem ve vztahu k oboru studenta a jeho komplexnímu kontextu. Dialogicky princip, závěrečná diskuze na konci semestrů. Komplex znalostí a podnětů z oblasti lingvistické a filozofické, tvůrčí pohled na lidský jazyk, překládání - ve vztahu k vlastnímu oboru studenta. Osvojení následujících dovedností:sumarizace zadaného textu, sdělení informací z oboru, vyjádření hlavního tématu divadelní hry nebo filmu, stručné hodnocení inscenace a uměleckých výkonů, diskuse, argumentace. Případně: jazyková příprava pro stáž v zahraničí
Osnova
 • Vyvinutí jazykových znalostí a schopností v návaznosti na středoškolskou výuku, aktivní a pasivní vnímání cizího jazyka jakožto tvůrčího média, média uměleckého vyjadřování(např. recepce uměleckého textu v originálu), zákl. znalost odb. terminologie. Seznámení se s německou divadelní literaturou a s literaturou přibuzných či blízkých disciplin (filozofie, antropologie, religionistika). Vzhledem k specifické metodě výuky může tyto jazykové semináře navštívit i začátečník. Dvě hodiny zákl. kurzu týdně doplňují dvě hodiny "rozšířené" výuky. /Koncepce jazykových seminářů vychází z věd. pozic, dle nichž dosažitelná úroveň jazykových schopností či tvůrčích jazykových výkonů je velmi komplexní i rozmanitá, a na DIFA JAMU navíc velice specifická, nelze ji tedy zformalizovat. Proto lze aplikovat Společný evropský referenční rámec pro jazyky jen podmíněně a to pak převážně v rozpětí B1 - B2. Při využití doplňující výuky (lit.-překl. semináře, rozšířené výuky) mohou studenti, kteří např. uplatňují své získané jazykové schopnosti a znalosti ve svém oboru, dosáhnout i kategorii C./

  Výuka se dělí do 4 skupin: N1(praví a "falešní" začátečníci, N2(mírně pokročilí), N3(pokročilí) a N4(rozšířená výuka).
  N1: z. s.: konverzace: zákl. fráze, gramatika: souhrn z učebnice I +lekce1až5 z uč. II, komplexní práce s vybranými něm. texty (např. krátké prózy /Brecht, Kafka, G.B. Fuchs, programy k div. inscenacím ...); l.s.: jednoduchá konverzace: aktuální dění ve škole, studium, gr.: učebnice II- lekce 6-12, komplexní práce s vybranými něm. i českými texty, komentovaný překlad (např. Skácel, Beckett ...).
  N2: z.s.: konverzace o aktuální práci studentů aj., gr.: učebnice II -lekce 12-18, komplexní práce s vybranými něm. i českými texty, komentovaný překlad, dram. texty - stylizace ústního projevu (např. G. Tabori, M. Buber, A. Goldflam); l.z.: konverzace o aktuální práci studentů aj., gr.: učebnice II -lekce 12-18, komplexní práce s vybranými něm. i českými texty, komentovaný překlad, dram. texty - stylizace ústního projevu, četba studie Tvůrčí slovo.
  N3: z.s.i l.s: konverzace o aktuální práci studentů aj., komplexní práce s vybranými něm. i českými texty, komentovaný překlad, dram. texty - stylizace ústního projevu, četba vědeckých textů, eseje a krátké přednášky v němčině.
  N4 z.s i l.s.: seminář slouží rozšíření slovní zásoby studentům, kteří mají intensivní výuku (4h týdně) a dalším zájemcům: konverzace, recitace, scénické četby, komentované kolektivní překládání odb. textů dle aktuálních návrhů a potřeb studentů či pedagogů jednotlivých ateliérů, studenti mají různou úroveň pokročilostí a doplňují a podněcují se navzájem.
Literatura
 • Höppnerová, Němčina pro JŠ I - III - jakékoliv vydání, pedagogické nakl., Praha,. info
 • Spitzbardt, Textauswahl für den Deutschunterricht ... JAMU, Brno 2003,. info
 • Rellstab, Felix, Handbuch Theaterspielen, Stutz Druck AG, Wädenswil, 1999,. info
 • Balme, Christopher, Einführung in die Theaterwissenschaft, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1999. info
 • Literaturkurs Deutsch, Diesterweg-Sauerländer, Frankfurt a. M. 1987,. info
 • Mit Erfolg zum Zertifikat, Klett Edition Deutsch, München 1996,. info
 • Batušek, Horová, Česko-německý a německo-český slovník divadelní terminologie, JAMU, Brno 1991,. info
 • Spitzbardt, Wolfgang, Das schöpferische Wort - Tvůrčí slovo, JAMU, Brno 2007. info
 • Německá beletrie, články z periodik, úryvky z dramatické tvorby dle aktuálních zájmů a potřeb studentů či jednotlivých ateliérů ... info
Výukové metody
Kombinace paradigmatické a kontextuální výuky, eseje a překlady studentů,kolektivní práce, studenti sami určují i připravují témata.

Metody hodnocení
semestrální klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DAALX67