DVDL410 Pohybové divadlo

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 202
Předpoklady
pohybové a umělecké předpoklady, ochota ke spolupráci ve skupině, tvůrčí dispozice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Syntéza pohybových disciplín, která je umocněna hereckým výrazem. Přesah k samostané tvůrčí práci.
Výstupy z učení
Student si osvojí pohybové interpretační dovednosti
je schopen pracovat solově i ve skupině
osvojí si jevištní formu znakového jazyka
je schopen nabyté zkušenosti předávat v pedagogickém i tvůrčím procesu
Osnova
 • Základní pojmy: pohyb, gesto, výraz, znakový jazyk, komunikace, partnerská spolupráce, žonglování, práce s předmětem, pantomima, partnerská akrobacie, tvořivost, fantazie, improvizace, existence na scéně, přítomnost, radost
Literatura
  doporučená literatura
 • Šmolík, P.: Soubor námětů ke cvičení - O základní tělesné a pohybové průpravě, Praha 1980. info
 • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců. JAMU 1987. info
 • Šmolík, Petr - Akrobacie dvojic, DiFa JAMU, Brno 1995. info
  neurčeno
 • Ryšánková Jiřina, Herec a pohyb SPN Praha 1968
Výukové metody
Cvičení, projekt
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DVDL410