DVDL214 Angličtina pro Neslyšící

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katarína Novotná (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:15–11:45 UCEBNA_2
Předpoklady
Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni středně pokročilí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosažení co nejlepší komunikační úrovně v psané formě anglického jazyka a základní orientace v anglické verbální komunikaci. Konktrétně: napsat vlastní životopis, vyplnit formulář v angličtině, odpovědět na e-mail apod.

Studenti se orientují v jednoduchém odborném textu vztahujícím se k oboru. Jsou schopni základní písemné komunikce (v závislosti na typu sluchové vady).
Výstupy z učení
- porozumnění anglických textů - vlastní eseje v angličtině na zadané téma - e-mailová korespondence v angličtině - vyplňování anglických formulářů
Osnova
 • Základní osvojení komunikačních dovedností s přihlednutím k závažnosti sluchového postižení studentů.

  Tématické okruhy slovní zásoby:
   základní společenská komunikace
   jídlo, pití
   cestování, ubytování, doprava
   oblékání, barvy
   části těla
   zvířata
   sport a koníčky
   povolání
  Gramatika: zvládnutí základních gramatických jevů jako je používání členů, správný pořádek slov ve větě, skloňování, časování, používání přídavných jmen, typické gramatické fráze atd.
  Porozumění psanému textu.
  Písemný projev na dané téma.
Výukové metody
Cvičení. Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 90 minut týdně.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě písemného testu, docházky a hodnocení dílčích úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DVDL214