DTDLY16 History of Czech Theatre

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
5/0/52. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Orientation in history of Czech theatre. Ability to characterize fundamental tendencies in development of Czech theatre in social context. Ability to analyse dramatic texts in context of theatre staging practices of each period.
Syllabus
 • Situation of Czech Theatre within the Newly Established Czechoslovakia
 • Birth and Transformations of Czech Theatre Avantgarde in the 1920s
 • Anti-war Tendencies in Czech Theatre of the 1930s
 • Czech Theatre in the World War 2
 • Post-war Czech Theatre before the Communist Coup
 • Theatre as an Ideological Tool of the Czechoslovak Communist Party
 • Czech Theatre in the period of the so-called "Golden Sixties"
 • Czech Theatre in the Times of the so-called "Normalization"
 • Czech Theatre after 1989
Literature
  required literature
 • Československá vlastivěda IX., sv. 4 Umění Divadlo. Praha: Horizont, 1970. info
 • CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. Praha: AMU, 2006. info
 • JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) a nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010. info
 • Karel Čapek: Loupežník, RUR, Matka
 • Karel a Josef Čapkové: Ze života hmyzu
 • Fráňa Šrámek: Léto
 • František Langer: Periferie
 • Vítězslav Nezval: Milenci z kiosku, Manon Lescaut
 • Jan Werich a Jiří Voskovec: Vest pocket revue, César
 • Vašek Káňa: Parta brusiče Karhana
 • František Hrubín: Srpnová neděle
 • Pavel Kohout: Taková láska, Ubohý vrah
 • Václav Havel: Zahradní slavnost, Vyrozumění, Audience
 • Milan Uhde: Král Vávra
 • Jiří Suchý a Jiří Šlitr: Jonáš a ting tangl
 • Josef Topol: Konec masopustu, Kočka na kolejích
 • Milan Kundera: Ptákovina
 • Ladislav Smoček: Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho
 • Daniela Fischerová: Hodina mezi psem a vlkem
 • Ivan Vyskočil: Haprdáns
 • Karel Steigerwald, Dobové tance
 • Arnošt Goldflam, Písek /Tak dávno…/
 • Lenka Lagronová, Terezka
 • Petr Zelenka: Příběhy obyčejného šílenství
Teaching methods
Lecture. Analysis of selected dramatic texts. Discussion.
Assessment methods
Exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DTDLY16