DSDLY15 Světelný design v tanečním a fyzickém divadle

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (cvičící)
MgA. Vladimír Burian (cvičící)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Světelný design v tanečním a fyzickém divadle je praktického charakteru a probíhá ve spolupráci s vybraným ateliérem DIFA JAMU (ateliér fyzického divadla, ateliéry herectví či muzikálového herectví).

Jeho cílem je, aby si studenti osvojili metodologii světelného desigu v tanečním divadle na realizaci projektu menšího měřítka, který bude zároveň výstupem kurzu. Projekt se tematicky a žánrově přizpůsobuje potřebám obou ateliérů. Je veřejně prezentován po ukončení kurzu.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu student:
- získá základy práce v oblasti tanečního a fyzického divadla
- bude schopen vyhodnotit časové a materiální potřeby projektu v této oblasti
- rozvine komunikační schopnosti v rámci tvůrčího týmu
Osnova
  • 1. den - Úvod. Základy světelného designu v tanečním a fyzickém divadle. Ukázky a jejich rozbor. Praktické cvičení. Rozdělení do skupin, představení harmonogramu práce a definice výsledného výstupu.
  • 2.-4. den - Práce studentů ve skupinách.
  • 5. den - Příprava, prezentace výstupů.
Literatura
  • Keller, Max 2006 Light Fantastic : Prestel. info
  • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
  • ABULAFIA, Yaron. The Art of Light on Stage, Lighting in Contemporary Theatre. Oxon/NYC: Routledge, 2016.
Výukové metody
Blokový seminář, praktická činnost ve spolupráci s dalšími ateliéry
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě účasti studenta a podílu na realizaci praktického výstupu
Informace učitele
Předmět probíhá v školním divadelním sále nebo prostoru podobného typu, vybaveném osvětlovacím a ozvučovacím systémem
Další komentáře
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DSDLY15