DMCL212 Pohybová herecká výchova

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Peter Strenáčik (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové – Ateliér muzikálového herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové – Ateliér muzikálového herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 18:00–19:30 SAL
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty daného ateliéru nebo - po dohodě - s jinými muzikálovými či činoherními ateliéry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kultivace pohybových dovedností, vědomé používání nonverbálních vyjadřovacích prostředků při práci na roli.
Osnova
  • Fyzické tělo jako prostředek k vyjádření konkrétní herecké situace. Využití dovedností získaných v pohybových disciplínách pro tvorbu konkrétní postavy.
Výukové metody
Cvičení, diskusní metody, metody vytváření dovedností.
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů a promítnutí získaných dovedností do konkrétní práce v předmětu herecká tvorba.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2021.