DMCL201 Herecká tvorba – muzikál

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/12/5. 9 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 14:30–17:45 122, St 14:30–17:45 SAL, Čt 14:30–17:45 SAL
Předpoklady
Ukončení studia prvního ročníku v konkrétním ateliéru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získávání dalších dovedností pomocí klasických hereckých technik,zvládání emočních rovin postavy, rozvíjení hereckých zkušeností při studiu konkrétních charakterů. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- v praxi používat dovedností získaných studiem klasických hereckých technik
- zvládat emoční rovinu hraných postav postavy
- rozvíjet herecké zkušeností při studiu konkrétních charakterů
- uchopit svěřenou divadelní roli jako celek
- ovládat základní principy a postupy tzv. syntetického divadla
- spojovat dovednosti získané tréningem jednotlivých složek (herecká práce, zpěv, tanec) v jeden celek
Osnova
  • 1) Syntetická práce na tvorbě divadelní (muzikálové) role
  • - spojení herecké práce, zpěvu a tance
  • 2) práce na projektech 3) individuální konzultace studentů s pedagogem
Literatura
    doporučená literatura
  • DONELLEN, D. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007. info
Výukové metody
Seminář, cvičení, projekt. Diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, , práce s textem, samostudium role.
Metody hodnocení
Soustavné sledování práce studentů, projekt.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2021, léto 2022.