DMCL108 Moderní tanec I

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Barbora Musilová, DiS. (přednášející)
MgA. Mgr. Hana Novotná (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:15–17:45 SAL, Čt 14:30–16:00 3
Předpoklady
Znalost základní taneční terminologie, základní pohybové dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Modení tanec I je seznámit studenty se základy taneční techniky Lestera Hortona a jejím významem v oblasti tanečního vzdělávání. Počáteční, mírně technokratická, fáze této taneční techniky je vynikajícím prostředkem pro protažení a posílení důležitých partií těla, což stejně jako důraz kladený touto technikou na pohybovou disciplínu studenty mimo jiné učí, jak předcházet úrazům, jaké množství energie, síly i vůle je potřebné pro úspěšné zvládání tanečních tréninků. Technika Lestera Hortona velmi efektivně vyrovnává pohybové hendikepy jednotlivců. V předmětu Moderní tanec I se dále studenti seznámí s elementárními základy techniky José Limóna. Cílem studia této techniky je schopnost využití gravitace a tenze šlachového aparátu pro pohyb. Dále tato technika velmi výrazně pracuje se zásadami správného dýchání, prací s prostorem, pohybovou koordinací a svalovou pamětí. Nedílnou součástí výuky je i kladení důrazu na hudební cítění. Vzhledem k velkému objemu učebního materiálu je tento předmět koncipován jako dvousemestrální.
Výstupy z učení
Student bude schopen orientovat se v anglické terminologii používanou technikou Lestera Hortona; bude schopen prakticky interpretovat základní cvičení ze skupiny Basic 7 a z oblasti beginners; bude chápat nejen způsoby provedení, ale hlavně důvody provádění jednotlivých cvičení; studenti se v průběhu studia dotknou pohybových i silových limitních oblastí vlastního těla a dokáží tak identifikovat problémové partie; v průběhu studia se studenti naučí více pracovat se silou vůle, zlepší se jejich koncentrovanost, koordinovanost a pohybová pregnantnost provádění jednotlivých pohybů i krátkých variací. V oblasti techniky José Limóna se studenti seznámí se základními principy; zafixují si správné postavení těla; naučí se pracovat s aktivním uvolněním; velmi intenzivně podpoří koordinaci pohybu; zautomatizují správné dýchání v tanci; na základě krátkých variací také posílí pohybovou paměť a práci s prostorem.
Osnova
 • WarmUp
 • Flat Back
 • Laterals
 • Swings
 • Leg Swing
 • Deep Lounge
 • Fortifications
 • Lateral T
 • Coccyx Balance Warm Up Limon
 • Brush Limon
 • Variace
Literatura
  doporučená literatura
 • PERCES, Marjorie B, Ana Marie FORSYTHE, Cheryl BELL a David STRNAD. Taneční technika Lestera Hortona. Vydání první. 2017. 330 s. ISBN 978-80-7460-112-5. info
 • STRNAD, David. Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. 172 s. ISBN 978-80-7460-078-4. info
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2022, léto 2023.