DMBL207 Jazzový tanec II

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–10:00 SAL, Čt 8:30–10:00 SAL
Předpoklady
Znalost taneční terminologie používané v jazzovém tanci, dobrá fyzická připravenost, znalosti z oblasti historie jazzového tance. Koordinační sdchopnosti vyšší úrovně, schopnost interptretace náročnější variace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Technika jazzového tance II je nadále prohlubovat technické i interpretační schopnosti studenta. U jednotlivých technických cvičení bude zvyšována náročnost vždy na hranice možností interpreta. Větší důraz bude kladen na interpretaci cvičných variací zejména v oblasti práce s emocemi, interpretace nálady, jednoduchého příběhu. Dále na práci s prostorem a dynamikou. Budou dále zvyšovány rozsahové a silové možnosti studentů vždy s ohledem na správně a zdravě prováděný pohyb.
Výstupy z učení
Student bude schopen technicky interpretovat komplikovanou variaci; interpretovat variaci s většími nároky na emoční naplněnost; zvládá komplikovaná polycentrická a polyrytmická cvičení a jejich kombinace; zvládá vícenásobné rotace z různých typů preparací; zvládá základní skoky; soustavně si udržuje či zvyšuje pohybový rozsah a sílu
Osnova
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení zaměřená na rozsah a sílu
  • Praparace a rotace
  • Skoky
  • Variace
Výukové metody
Taneční trénink
Metody hodnocení
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019, léto 2021.