DJTL215 Zvuk – digitální audiosystém I

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lukáš Nábělek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 MD1
Předpoklady
Absolvování předmětů: Základy scénického zvuku a Zvuková technika a Teorie snímání zvuku hudebních nástrojů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s moderními zvukovými technologiemi, prací s běžně používanými digitálními mixážními pulty a s obecnou problematikou oboru.
Deskriptory: Student je připraven pracovat na přípravě a realizaci kulturních akcí s využitím moderních digitálních technologií.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-zapojit a zprovoznit složitější digitální zvukové řetězce,
-navrhnout optimální zvukový systém pro dané prostředí,
-určit vlastnosti jednotlivých zařízení ve zvukovém řetězci,
-pracovat s bezdrátovými zvukovými systémy
-orientovat se v problematice zvukových digitálních mixážních pultů
Osnova
 • -procesing reproduktorových soustav
 • -vhodné nastavení zvukových soustav pro dané prostředí
 • -základní zvukové programy
 • -základy práce se zvukovými digitálními pulty různých značek
 • -MIDI
Literatura
  povinná literatura
 • Vlachý V: Praxe zvukové techniky, Muzikus, Praha 2000. info
  doporučená literatura
 • J. Škubal, J. Pejcha - Zvuk v divadle (skriptum) JAMU 2005. info
  neurčeno
 • Midi for Professional. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a seminární práce.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2021, léto 2022.