DHDL201 Herectví II – činohra

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/6/2. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Michal Bumbálek (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Oxana Smilková
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–17:45 105, St 12:00–13:30 105
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné cíle:
• Rozvíjení cílů předchozího semestru na poli dalších žánrů a stylů
• Budování ansámblové kvality jevištní tvorby
• Tvorba dramatické postavy v jejím vývoji (dramatický oblouk)
• Kultivace individuálního hereckého vkusu
• Prohlubování kondice samostatné přípravy mimo hodin s pedagogem
• Setkávání s divákem jako nositelem impulsů
Výstupy z učení
Tento předmět v rámci specializace "činohra" rozšiřuje časovou dotaci předmětu Herecká tvorba (společný pro všechny 3 specializace studijního programu) a proto s tímto předmětem sdílí i stejné výstupy.
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vytvořit dramatickou postavu
• uplatnit dosavadní nabyté herecké dovednosti v odlišných žánrech a stylech
• kolektivní jevištní spolupráce
• samostatné přípravy na divadelní zkoušku
• počítat s divákovou přítomností jako tvůrčím elementem jevištního uměleckého díla
Osnova
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Ateliér doc. Bergmana
 • Oblouk vývoje postavy v psychologicko realistickém žánru (A.P.Čechov), „protiúkol“, zjemňování stylizačních prostředků. Řídící úkol - Psychologické gesto – Cíl (tedy: Stanislavský – M.Čechov – Donnellan) – seznamování s kompozičními postupy. Etuda v analýze jednáním.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Práce na úryvku z klasické dramatické literatury za účelem:
 • • seznámení se s požadavky specifického divadelního žánru
 • • ovládnutí nároků konkrétního hereckého stylu
 • • seznámení se s principy kompozice postavy
 • • rozvíjení dalších složek herecké tvorby
 • Ateilér doc. Smilkové
 • • psychologická motivace postavy
 • • metaforická motivace postavy
 • • herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - další možnosti rozvoje herecké kreativity i herecké techniky
 • - herecká technika nikoli jako překážka imaginace, ale jako prostředek její vizualizace do intenzivního výrazu
 • - transpozice sebe sama ve prospěch potřeb konkrétní inscenace
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2021.