DDMLY03 Spolupráce tvůrčích týmů v divadelní instituci

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 405
Předpoklady
Absolvování bakalářského stupně studia Divadelní produkce (dříve Divadelního manažerství a Jevištní technologie) či obdobného typu studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednáškového semináře "Spolupráce tvůrčích týmů v divadelní instituci" je seznámit studenty se základnímy týmy tvořícími divadelní instituci, s formami spolupráce těchto jednotlivých týmů v divadelním provozu a s různymi typy divadelních institucí z pohledů těchto týmů. Dalším ohniskem pozornosti bude zmapovat organizaci divadelní instituce z pohledu již fungujících konkrétních divadel typu stagiona, semistagiona, jednosouborové a vícesouborové, kde bude vyloženo fungování divadla Odin Teatret, Národního divadla Praha, soukromé divadelní společnosti Cirque du Soleil a Divadla Bolka Polivky.
Dále se přednáška bude tématicky soustřeďovat na: přípravu a orientaci k výběrovému řízení na post ředitele, uměleckého šéfa divadla, případně intendanta, na sestavení týmů, na schopnost vytvořit uměleckou koncepci divadla již existujícího a divadla nově vznikajícího, na orientaci v divadelním prostředí teď a tady, na styčné plochy spolupráce manažera-producenta a ostatních týmů v divadla a na terminologii příslušící ke všem zvoleným tématům.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- aktivně se zapojit do tvorby umělecké koncepce k výběrovému řízení
- aktivně se zapojit do tvorby umělecké koncepce nově vznikajícího divadla
- explikovat organizační koncepci konkrétního typu divadla
- chápat funkci a druh fungování různých týmů v divadelní instituci
- orientovat se v organizaci odlišných typů divadel
- identifikovat možnosti spolupráce s ostatnímy týmy v divadelní instituci
- komunikovat s ostatními týmy v divadle
- analyzovat vzniklé situace a vyhledávat problematická místa
- navrhovat řešení problematických situací
- komunikovat s ostatnními
- referovat o typech spolupráce a organizaci divadel Odin Teatret, ND Praha, Cirque du Soleil, Divadlo Bolka Polivky
Osnova
 • 1. Výběrové řízení na post ředitele a uměleckého šéfa divadla, případně intendanta a umělecká koncepce
 • 2. Umělecký tým - náležitosti umělecké koncepce nově založeného divadla
 • 3. Provozní tým - umělecko-technický provoz a spolupráce s uměleckým týmem
 • 4. Výrobní týmy - výroba dekorací a kostýmů a spolupráce s uměleckým týmem
 • 5. Obchodní tým - obchodní oddělení a jeho spolupráce s uměleckým týmem
 • 6. Propagační tým - marketing, PR a spolupráce s uměleckým týmem
 • 7. Ekonomický tým - účtárna a spolupráce s uměleckým týmem
 • 8. Servisní tým - správa budov a majetku a spolupráce s uměleckým týmem
 • 9. Organizace divadla všeobecně
 • 10. Organizace divadla bez souboru - stagiona
 • 11. Organizace repertoárového divadla jednosouborového na příkladu E. Barba a Odin Teatret
 • 13. Organizace divadla kombinujícího stagionu s repertoárem - semistagiona
 • 14. Divadlo Bolka Polivky
 • 15. Organizace vícesouborového divadla na příkladu ND Praha
 • 16. Organizace soukromé divadelní společnosti na příkladu Cirque du Soleil
Literatura
 • Případové studie zpracované pedagogem předmětu.
 • BRINDLE, Meg a Constance DEVEREAUX. The Arts Management Handbook. New York: M.E.Sharpe, Inc., 2011. 364 s. ISBN 978-0-7656-1741-5. info
 • FITZGIBBON, Marian. Managing Innovation in the Arts. Making Art Work. London: Quorum Books, 2001. ISBN 1-56720-434-1. info
 • International journal of arts management
 • Barba, E.: On Directing and Dramaturgy. info
 • BARBA, Eugenio: Theatre /Solitrude, Craft, Revolt/ Black Mountains Press, 1999.
 • REPAŚSKÁ, Lucia: "Odin Teatret - strom s hlbokými koreňmi", in: Divadelní revue, 2012, č. 3, s. 150-178.
 • MIKULICOVÁ, Heda V.: "Nordisk Teaterlaboratorium-Odin Teatret /Fenomén světového divadla 20. století/. MU, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2013.
 • STUDÉNKA, Ondřej: Cirque du Soleil aneb námluvy cirkusu a divadla /diplomová práce/. Brno, JAMU, 2013.
 • QUMER, MASEEHA, Syeda Qumer and DEBAPRATIM, Purkayastha: Cirque du Soleil's global human resource management practices. IBS Center for Management Research, 2015.
Výukové metody
Formy výuky (1x přednáška, 1x seminář).
Metody výuky (přednáška, práce s textem, obrazem, zvukovým záznamem, A/V, diskuze, samostatná práce studentů).
Studenti budou během studia používat interaktivní osnovy.
Metody hodnocení
Student je hodnocen na základě zkoušky a plnění dílčích seminárních úkolů zadaných v seminární části předmětu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.