DDML515 Dějiny kultury a současnost

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Miroslav Plešák
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 16:15–17:45 305
Předpoklady
Absolvování bakalářského stupně studia Divadelní produkce (dříve Divadelního manažerství a Jevištní technologie) či obdobného typu studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům posledního ročníku studia rozsáhlou oblast kultury mimo divadelní kontext nicméně perspektivou vycházející z požadavků na rozšíření znalostí v oblasti kulturní produkce. Primárně se předmět bude věnovat historickému vývoji umění od jeho počátků až do současnosti a na významných dílech budou představeny milníky ve vývoji jednotlivých uměleckých stylů. Student by tak měl získat základní všeobecný přehled o umění a kultuře. Hledáním vazeb mezi historickými styly a jejich variacemi v současnosti předmět rozkrývá široké pole kultury a zajistí tak studentovi snazší orientaci v současném směřovaní umění a kulturních trendů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen základní orientace v jednotlivých oblastech umění a kulturních teorií. Měl by být schopen rozlišovat nejvýznamější umělecké styly a správně je zařadit do jejich historicko-politicko-sociálního kontextu.
Osnova
 • Struktura předmětu bude členěna mezi vybraná témata:
 • 1) Základní pojmy a teorie umění;
 • 2) Umění do roku 1900;
 • 3) Umění po roce 1900;
 • 4) Film jako nové médium;
 • 5) Umění a politika;
 • 6) Postmodernismus, popkultura a internet.
Literatura
  doporučená literatura
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • Eco, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. info
 • Gombrich, E. H. Příběh umění. ARGO MF, 1995. info
 • Graham ,Gordon:Filosofie umění,Brno 2000. info
 • U. Eco: Umění a krása ve středověké estetice. info
Výukové metody
Garant předmětu konzultuje obsah, osnovu a metody výuky. Mentoruje pedagoga z hlediska rozvoje předmětu (v tomto případě konzultuje spektrum hostů pozvaných v rámci předmětu do výuky). Výuka probíhá formou přednášek (50%) a seminářů (50%). Metody výuky: přednáška, práce s textem a obrazem, diskuzní metody, A/V, exkurze.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě splnění 3 průběžných písemných úkolů, které budou bodovány na stupnici 0 – 5, přičemž pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získání alespoň 10 bodů z 15 možných.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DDML515