DDML311 Mezinárodní divadelní festival III – produkční praxe

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/25/25. 2 týdny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:15–17:45 IND
Předpoklady
Absolvování předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu I, Organizace mezinárodního divadelního festivalu II, Projekt I - komplexní realizace a vedení týmu - festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER v zimním semestru a souběžná účast v předmětu Projekt I - komplexní realizace a vedení týmu - festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER během semestru letního.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prakticky ověřit plánovací a přípravné fáze realizované v rámci semináře Projekt I - komplexní realizace a vedení týmu - festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Testovat kompetence studentů nabyté v teoretických předmětech v manažerské týmové praxi pod supervizí pedagogů.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu zvládá:
- finanční řízení projektu: rozpočetnictví, fundraising, vyúčtování;
- řízený marketing a public relations;
- právní zabezpečení mezinárodního divadelního festivalu;
- personální zajištění mezinárodního divadelního festivalu - organizační struktura, vedení týmu;
- řízení komunikačních a informačních toků;
- plánování činností, problematika řešení, vyhodnocení a zpětné vazby na nejvyšší řídící úrovni;
- spolupráci a mezioborovou komunikaci;
- aktivně využívat dříve osvojené programy – SWOT, LogFrame, MindManager,MS Project, Gantt Chart Builder System, Adobe Akrobat Standard, Adobe Illustrator a Screen OCR při zpracování průběžné i závěrečné dokumentace příslušného ročníku festivalu.
Osnova
 • Studenti prakticky realizují v rámci festivalového týdne Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER naplánované aktivity v rámci organizačního týmu. Jsou zapojeni na nejvyšším organizačním článku festivalového týmu a své odpovědnosti a pravomoci realizují na základě prováděcího projektu příslušného ročníku festivalu. Výkon praktických činností se pohybuje v oblasti operativního řešení problémů, výhodnocení a zpětné vazby, týmové práce a spolupráce, mezioborové komunikace.
Literatura
  povinná literatura
 • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
  doporučená literatura
 • FREY, Bruno S., The Rise and Fall of Festivals - Reflections on the Salzburg Festival (June 2000). Zurich IEER Working Paper No. 48. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=236016 or doi:10.2139/ssrn.236016. info
 • ILCZUK, Dorota; MAGDALENA, Kulikowska. Festival Jungle, Policy Desert? : Festival Policies of Public Authorities in Europe. Španělsko : CIRCLE, EFRP, 2007. 287 s. Dostupné z WWW: . info
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • MATÁSEK, Lukáš. Risk Management Practices in Cultural Events: Theatre Festivals in the Czech Republic. Salford, 2009. 88 s. Diplomová práce. The University of Slatford, Business School. info
 • MENEAR, P: Stage management and Theatre Administration. info
 • VERHAAR, J.: Projectmanagement. AHK Amsterdam 1998. info
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. info
 • LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2013. 129 s. ISBN 978-80-7331-294-7. info
 • CHLOUPEK, Vojtěch a A KOL. Smlouvy v divadelní praxi. 1. vyd. Praha: AMU, 2013. 233 s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-293-0. info
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • SRSTKA, Jiří. Autorské právo v divadle. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 105 s. ISBN 80-7331-066-X. info
Výukové metody
Samostatný produkční manažerský výkon v rámci organizačního týmu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER) během festivalového týdne, týdne přípravného a týdne postprodukčního.
Metody výuky:
samostatná práce studentů pod supervizí pedagogů a pracovníků fakulty, týmová práce studentů různých oborů fakulty.
Metody hodnocení
Zápočet za účast na základě hodnocení výkonu pedagogem a koordinátorem festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DDML311