DAALX45 Scénický šerm

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Libor Olšan (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
zájem studenta o předmět, zapsání do předmětu scénický šerm
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
cílem předmětu je uvést studenta do problematiky scénického šermu, podat mu základní informace o technice, historii a možnosti použití techniky šermu na jevišti a historických souvislostech, které vedly k jeho stylizaci a přenesení jevištnímu využití v různých divadelních žánrech
Výstupy z učení
- student ovládá základní postoje šermu v jeho historickém kontextu - student se orientuje v jednotlivých historických obdobích a stylizacích šermířské techniky tam příslušející - student prokazuje dovednosti, které ho opravňují k využití šermířské techniky na scéně
Osnova
  • - základní šermířské postoje - prima - sekunda -kvarta - kvinta (šermířské figury) historická období a jejich promítání do šermířské techniky
Literatura
    doporučená literatura
  • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
sledování docházky zapsaných studentů otevřená hodina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.