DAALX41 Kondiční tanec

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Hana Novotná (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
zájem o zlepšování a udržování tělesné kondice prostřednictvím taneční techniky inspirované technikou M. Graham zlepšování koordinace těla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Zlepšení a udržení kondice studentů. Posilování, protahování jednotlivých svalových skupin, protahování šlach a kloubů, osvojení si správných principů pohybu jednotlivých částí těla analyticky a následně synteticky. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
- student ovládá správné držení těla - student zvládá intenzitu i tempa jednotlivých cvičení - student se pohybuje v prostoru s uvědoměním si svého pohybu i pohybu ostatních
Osnova
  • prohřátí a příprava celého těla na pohybovou aktivitu. posílení a protažení svalového aparátu protažení šlach a kloubů zvětšování rozsahu pohybu pohyb a jeho rytmizace taneční prvky v kondičním tanci
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
soustavné sledování výkonu studentů, pravidelná účast ve výuce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.