DVDLY19 Umělecké tlumočení do znakového jazyka I

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/24/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (cvičící)
Garance
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
K základním požadavkům pro zapsání předmětu je nutná základní aktivní i pasivní znalost českého znakového jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s poměrně mladou disciplínou – umělecké tlumočení písní a hudebních děl. S různými přístupy k tlumočení hudby a písní. Součástí budou také praktické ukázky tlumočených písní. Nácvik samostatného vystoupení tlumočené písně.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - Vysvětlit pojem umělecké tlumočení divadelních inscenací - Bude vnímat rozdíly mezi jednotlivými typy uměleckého tlumočení - Samostatně předvést krátkou ukázku tlumočené písně
Osnova
  • 1. Terminologie v oblasti uměleckého tlumočení 2. Přístupy v tlumočení uměleckých písní + videoukázky 3. Postup při přípravě tlumočené písně
Výukové metody
Pravidelná výuka - přednáška * Počet hodin kontaktní výuky týdně: * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: Metody výuky: - přednáška, - metody řešení problémů, - samostatná práce studentů,
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě: - přítomnosti v semináři a seznámení se s literaturou - písemný test - Prezentace tlumočené písně v rámci veřejné předváděčky
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.