DVDL309 Akrobacie s metodikou

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 10:15–11:45 3
Předpoklady
EVER ( DVDZ309 Akrobacie s metodikou )
Absolvování předmětu "Akrobacie" a "Akrobacie a metodika".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osvojení si koordinačně náročnějších akrobatických prvků, zlepšení fyzické kondice, osvojení si učebních postupů jednotlivých akrobatických prvků, základy záchrany a dopomoci.Osvojení si teoretických poznatků.
Výstupy výuky:
Zvládnutí akrobatických prvků (salto, přemet, atd.)
Záchrana a dopomoc
Učební postupy jednotlivých aktobatických prvků
Teoretické znalosti z oblasti pohybové výchovy
Osnova
 • Obsahem předmětu jsou praktická akrobatická cvičení. Nácvik zdokonalení se v jednotlivých prvcích:
 • Kotoul a jeho modifikace
 • Stoj na hlavě, na rukou, na předloktích
 • Salto vpřed, salto vzad
 • Přemet vpřed, přemet vzad, přemet stranou
 • Akrobatické sestavy s využitím všech zvládnutých prvků
 • Cvičení dvojic
 • Metodické postupy jednotlivých prvků
 • Vznik, vývoj a projevy poruch hybného systému
 • Testovací cviky
 • Pohybová soustava - svaly
 • Protahování
 • Posilování
 • Stavba vyučovací jednotky
 • Zásady bezpečnosti v hodinách Tv, hygienické otázky cvičebních jednotek
 • Záchrana a dopomoc
 • Psychomotorika
Literatura
 • Čermák, Chválová, Boltíková: Záda už mne nebolí Svojtka a Vašut 1992. info
 • Frömel, K., Kubánek, B., Šopková, J.: Programované učební postupy v akrobacii UP Olomouc 1993. info
 • Janda, Vl.: Vyšetřování hybnosti Avicenum 1972. info
 • Knížetová V., Kos. B.: Strečink, relaxace, dýchání Olympia 1989. info
 • Kopřivová J., Kopřiva, Z.: Vyrovnávací cvičení Studio pohybových aktivit Sokol Brno 1997. info
 • Nitka J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993. info
 • Pernicová H., Bělková T., Javůrek J. a dal.: Zdravotní tělesná výchova Fortuna 1993. info
 • Svatoň V. a kol.: Gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí NS Svoboda1997. info
 • Šmolík P.: Akrobacie ve výuce herců JAMU 1985. info
 • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987. info
Výukové metody
Výukové metody:
Pravidelná výuka se koná formou praktických cvičení.
Využívané metody - názorná ukázka, praktický nácvik, opakování.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů.
Klasifikovaný zápočet na základě docházky (nutno absolvovat minimálně 75%)a splnění zápočtových požadavků, klasifikace na základě klauzury.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2019/DVDL309