DVDL107 Akrobacie

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 8:30–10:00 3
Předpoklady
EVER ( DVDZ107 Akrobacie )
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si základních akrobatických dovedností.
Studenti si praktickými cvičeními osvojí a zdokonalují se v jednotlivých cvicích.
Osnova
 • Obsahem předmětu jsou praktická akrobatická cvičení.
 • Nácvik jednotlivých prvků:
 • Kotoul vpřed a jeho modifikace
 • Kotoul vzad a další jeho modifikace
 • Kotoul letmo
 • Přemet stranou a jeho modifikace
 • Stoj na hlavě a na rukou, atd.
 • Nácvik akrobatických sestav s využitím všech zvládnutých prvků
 • Základní cviky ve dvojici cvičení dvojic
Literatura
 • Frömel, K., Kubánek, B., Šopková, J.: Programované učební postupy v akrobacii UP Olomouc 1993. info
 • Nitka J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993. info
 • Svatoň V. a kol.: Gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí NS Svoboda1997. info
 • Šmolík P.: Akrobacie ve výuce herců JAMU 1985. info
 • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987. info
Výukové metody
Pravidelná výuka se koná formou praktických cvičení.
Využívané metody - názorná ukázka, praktický nácvik, opakování.
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů.
Klasifikovaný zápočet na základě docházky (nutno absolvovat minimálně 75%)a splnění zápočtových požadavků, klasifikace na základě klauzury.
Navazující předměty
Informace učitele
Navazující předmět "Akrobacie a metodika".
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2021.