DTDL108 Kapitoly z dějin českého divadla

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
5/0/35. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DTDZ108 Kapitoly z dějin českého divadla )
Znalost přednášené látky a povinná četba her:
J. N. Štěpánek: Berounské koláče
V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod
J. K. Tyl: Strakonický dudák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí v co možná nejširším přehledu s dějinami českého divadla od počátku až do současnosti.
České divadlo od raných počátků
Vrcholný středověk
Renesanční divadlo humanistické
Barokní divadlo
Osvícenství
Divadlo 19. století
Divadelní moderna
Divadlo 20. století
Osnova
 • Vliv osvícenských myšlenek na počátky novodobého českého divadla (Hraběcí Nostitzské národní divadlo, C.k. Vlastenecké divadlo, skupina mladých vlastenců kolem bratrů Thámových, Šedivého překlad Schillerovy stati)
 • České divadlo po Napoleonských válkách (Stavovské divadlo, Teisingerovo divadlo, osobnosti J. N. Štěpánka a V. K. Klicpery)
 • Romantické divadlo (Stavovské divadlo, České divadlo v Kajetánském domě na Malé Straně, Nové divadlo v Růžové ulici, realizace ideje národního divadla, osobnosti J. K. Tyla a J. J. Kolára)
 • Vrcholné a pozdní romantické divadlo (Prozatímní divadlo, B. Smetana, otevření Národního divadla)
Literatura
  doporučená literatura
 • Bernard, J. (=Kopecký, J.): Co je divadlo. Praha 1983. info
 • JAKUBCOVÁ, Alena a kol. Starší české divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha: Divadelní ústav - Academia, 2007. info
 • CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. Praha: AMU, 2006. info
 • ČERNÝ, František a kol. Divadlo v Kotcích. Praha: Panorama, 1992. info
 • ČERNÝ, František. Kalendárium dějin českého divadla. Praha: SČDU, 1992. info
 • Československá vlastivěda IX., sv. 4 Umění Divadlo. Praha: Horizont, 1970. info
 • ČERNÝ, František (ed.). Dějiny českého divadla I. Od počátků do sklonku osmnáctého století. Praha: Academia, 1968. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2022.