DTDL106 Dějiny tance

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
7.5/0/35. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kloubková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDZ106 Dějiny tance )
Konkrétní požadavky nespecifikuji.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost. Přehled o vývoji tanečního umění v souvislosti s historickým vývojem společnosti. Důležité informace v začlenění tance do komplexního uměleckého dění v rámci daných historických etap vzhledem k velké spojitosti tance s hudbou, scénografií a dramaturgií. Posluchači mají možnost lépe pochopit i proces vzájemného prolínání a ovlivňování různých uměleckých oborů.
Osnova
  • Přehled o vývoji tanečního umění v souvislosti s historickým vývojem společnosti. Důležité informace o začlenění tance do komplexního uměleckého dění v rámci daných historických epoch vzhledem k velké spojitosti tance s hudbou, scénografií a dramaturgií. Studenti mají možnost lépe pochopit i proces vzájemného prolínání a ovlivňování různých uměleckých oborů, které na sebe navazovaly svými shodnými uměleckými znaky.
Literatura
    doporučená literatura
  • Oxford Dictionary of Dance: University Oxford 2000
  • K. V. Burian: Hvězdy baletu.
  • D. Gremlicová: Taneční umění na scénách nového německého divadla v Praze 1888 – 1938.
  • BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. Praha: AMU, 2008. info
  • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
- ústní zkouška
Informace učitele
studentská opora - vzhledem k tematice klasicismus a romantismus doporučuji na you tube shlédnutí baletních inscenací - F.Ashton - Marná opatrnost, F. Taglioni - Sylfida /rekonstrukce Lacotte/, balet Coppelie v tradičnější verzi /např. Vinogradovú, balet Giselle /v ruské verzi/, Bournovillův odkaz, Perrot - Pas de quatre, Excelsior /Manzotti/
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2019/DTDL106