DSDLY01 Praktický projekt v divadle

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (cvičící)
MgA. Vladimír Burian (cvičící)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Preková (cvičící)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (cvičící)
Garance
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Bakalářský akademický nebo praktický absolventský výkon
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe s důrazem na koncepční práci v tvůrčím týmu s polu s dramaturgem, režisérem, herci, světelným designérem. Komplexní scénografické řešení a kostýmní koncepce s následující realizací na divadelních scénách divadelní a hudební fakulty JAMU. Možnost praktického využití zkušeností získaných z předmětu scénografie, kostým a akademický projekt. Studenti připravují výtvarné řešení inscenace. Společně s režisérem řeší základní osnovu scénograficko-režijní koncepce. Vypracují scénické návrhy, zhotoví maketu řešení v konkrétním měřítku, připraví technickou dokumentaci a rozkreslí kostýmy. Předají návrhy do dílen a dohlížejí na výrobu až do premiéry. Praktické aktivity spojené s osobní tvorbou, produkce vlastního projektu, samostatná tvorba, zodpovědná prezentace.
Výstupy z učení
Posluchač realizuje komplexní scénografické dílo. Odevzdá detailně vypracovaný projekt a kontroluje jeho realizaci až po premiéru. prokazovat široké a hluboké znalosti a kritické porozumění konceptům a metodám ve vztahu k uměleckým procesům scénografie a světelného designu - uvědomovat si důležitost kontextu scénografie a možností kreativního přesahu do dalších či nově vznikajících oborů - prezentovat originální umělecký výkon vlastní nebo týmový na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru
Osnova
 • Analýza textu a interpretace textu
 • Spolupráce s režisérem a dramaturgem v týmu
 • Definování společného dramaturgického režijně výtvarného konceptu
 • Anotace textová a vizualizace projektu
 • Návrh vizuální prezentace
 • Technická dokumentace a rozpočet
 • Explikační porada
 • Dokončení projektu na základě explikační porady
 • Realizace
 • Premiéra
 • Hodnocení projektu
Výukové metody
projekt,práce s textem,obrazem, A/V,diskusní metody, projektová výuka
Metody hodnocení
projekt, profesní výkon
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022.