DSDLX02 Pracovní stáž

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0/4. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (cvičící)
MgA. Vladimír Burian (cvičící)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Studium bakalářského oboru scénografie, architektury, designu, technologie, manažerství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Pracovní stáž motivuje studenty k praxi v oboru v jimi zvolené instituci v ČR či zahraničí. Stáž může být absolvována kontinuálně nebo po menších úsecích, ve státní, veřejné či soukromé instituci věnující se světelnému designu či videoprojekcím.

Pro studenty představuje možnost:
1) praktického uplatnění znalostí a schopností nabytých při studiu
2) nabytí nových znalostí a dovedností přímo navázaných na praktickou činnost
3) navázání důležitých kontaktů s profesionály v oboru
4) vytvoření pojmu o možnostech pracovního trhu a finančního ocenění
5) specializace, obohacení profesionálního profilu
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student získá praktické zkušenosti v oboru, určitou míru specializace a kontakty.
Osnova
  • Rešerše pracovních stáží
  • Portfolio
  • Iniciace a nabídka
  • Termín stáže
  • Reflexe stáže
  • Využití nabytých zkušeností ve studiu a praxi
Literatura
  • LESLY, Philip. Public relations : teorie a praxe. Praha : Victoria Publishing, 1995. info
  • Peter F. Drucker: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy, Praha 1994. info
  • Vodáček, L. Vodáčková, O. Management, teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-94-8. info
  • MEDEK, Ivo. Multimediální dílo - teorie a praxe. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita||#||Masaryk University, 2011. 12 s. ISBN 978-80-210-5639-8. info
Výukové metody
praxe stáž
Metody hodnocení
analýza výsledků činnosti studenta,závěrečný projekt
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021.