DSCL216 Základy fotografie

Faculty of Theatre
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. MgA. Ondřej Žižka (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 17:00–19:30 UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCZ216 Základy fotografie )
Absolvování předmětu Základy fotografie I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student se seznámí s důležité historické momenty vývoje fotografie, se souvislostmi s jinými uměleckými žánry, s řemeslnými aspekty fotografie. Studenti si prohlubují teoretické znalosti i praktické dovednosti získané v předmětu Základy fotografie I.
Syllabus (in Czech)
  • Tématem je Příběh. Studenti průběžně pracují na tvorbě fotografického příběhu formou sérií nebo sekvencí. Způsob vyjádření si studenti volí sami na základě úvodní přednášky, ve které jsou předvedeny ukázky možných přístupů.
Literature
    recommended literature
  • Fotografujeme portrét, William Cheung, Computer Press 2007. info
  • Michael Langford; Dorling Kindersley: Tvůrčí fotografie, Slovart 1995. info
Teaching methods (in Czech)
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě docházky a odevzdaných prací, což je minimálně 5 fotografií vytištěných na fotografickém papíru, elektronická verze fotografií a textová verze příběhu. Formát fotografií je libovolný, musí korespondovat s obsahem příběhu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DSCL216