DSCL116 Základy fotografie I

Faculty of Theatre
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. MgA. Ondřej Žižka (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 17:00–18:30 UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCZ116 Základy fotografie I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základními informace o historických souvislostech vzniku fotografie, o vývoji fotografických přístupů, o rozvoji fotografické techniky. Studenti jsou vedeni k práci ve fotografickém ateliéru, přes práci s umělým světlem k světlu přirozenému od černobílé fotografie k barevné. Absolventi jsou schopni samostatně pracovat s analogovým aparátem. Zvládají proces negativní i pozitivní ve fotokomoře. Naučí se samostatně pracovat s digitálním fotoaparátem.
Syllabus (in Czech)
  • Nosným tématem předmětu Základy fotografie 1 je Portrét. Po úvodním přehledu o různých možnostech provedení portrétu na příkladech z historie a současnosti fotografie si studenti zvolí vlastní cestu ke zpracování tématu. Fotografie jsou průběžně konzultovány v průběhu semestru.
Literature
    recommended literature
  • Fotografujeme portrét, William Cheung, Computer Press 2007. info
  • Michael Langford; Dorling Kindersley: Tvůrčí fotografie, Slovart 1995. info
Teaching methods (in Czech)
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě docházky a odevzdaných prací - 5 fotografií formátu 30 x 20 cm vytištěných na fotografickém papíru, elektronická verze fotogrfií a krátká explikace k souboru.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DSCL116