DMBL207 Jazz dance

Faculty of Theatre
Summer 2019
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Štěpán
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 12:00–13:30 SAL, Fri 12:00–13:30 SAL
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMBZ207 Jazz dance )
Znalost taneční terminologie, fyzická připravenost, elasticita, znalosti základních technik moderního tance.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zlepšení koordinace, tanečnosti, práce s emocemi. Prostřednictvím krátkých variací pracovat na zlepšování pohybové paměti, práci s prostorem, hudbou, příběhem. Pomocí základů improvizace rozvíjet kreativitu a samostatnost.
Syllabus (in Czech)
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení
  • Rotace
  • Skoky
  • Variace
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DMBL207