DJTL218 Práce v tvůrčím týmu na klauzuře II

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/12/24. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Projekt I, II
Histoie scénických technologií, Základy scénické stvaby, Základy scénického světla, Základy scénického zvuku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle: student využije všechny své teoretické znalosti při tvorbě klausurního představení v jednoduchých podmínkách v oborech stavba, světlo a zvuk. Hledá své místo v rámci tvůrčího týmu a učí se vzájemné komunikaci. Deskriptory: Student je sebevědomou a platnou součástím tvůrčího týmu, podílí se významně na tvůrčí činnosti v oboru stavba, světlo a zvuk.
Osnova
  • Student jevištní technologie vyhledá technologické a technické možnosti pro realizaci scénograficko režijní koncepce, společně s nimi vyhledá technologické řešení a realizuje je. Vede svícení na technické zkoušce a provádí světelné změny v průběhu představení. Vyhotoví potřebnou technickou dokumentaci nasvícení a světelných změn, kterou předloží k posouzení v semináři k projektům. V průběhu sezóny školního divadla vede nasvěcování a provádí světelné změny při minimálně 5 reprízách. Pokud chce student vykonat AP mimo školní divadlo, musí pracovat na jedné inscenaci ve školním divadle.

    Zaměří-li se student na světlo, bude projekt IV jeho absolventským projektem.
Literatura
  • literatura všech dosud absolvovaných předmětů
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 10
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení

* Zimní semestr
Zápočet na základě provedení a odevzdání projektové dokumentace
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2019/DJTL218