DDML213 Angličtina II

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Mgr. Katarína Novotná (přednášející)
Mgr. Karel Pala (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 12:00–13:30 UCEBNA_2, St 12:00–13:30 UCEBNA_2
Předpoklady
EVER ( DDMZ213 Angličtina II )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: angličtina minimálně na úrovni A1-A2 SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosažení úrovně B1/B2 až C1/C2 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny, jakož i složení "mock-testů" BEC Preliminary (B1 SERR), BEC Vantage (B2 SERR) nebo BEC Higher (B2-C1 SERR) opět v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny. Obsahem předmětu jsou témata a učební látka obsažená v např. sérii učebnic manažerské a obchodní angličtiny Market Leader (všechny úrovně), nebo Pass Cambridge BEC (všechny úrovně) jakož i testovací cvičebnice vedoucí ke zkoušce BEC (Macmillan, Oxford, Cambridge). Obsah je obohacen o témata a terminologii z oblasti divadelních specifik. Smyslem předmětu je též zvládnutí konkrétního lexika na bázi učebnic Pass Cambridge BEC Prelim/Vantage/Higher nebo jednotlivých stupňu učebnice Market Leader.
Osnova
  • Základní osvojení souboru řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní), návyků a informací, které představují nástroj komunikace v situacích praktického a profesního života. Zaměření na předmětové a mezipředmětové souvislosti odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí základní úrovně řečových dovedností a jazykové kompetence Business English srovnatelné s Evropským referenčním rámcem (úroveň B1-C1). Připravenost pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu. Základy orientace v cizojazyčné literatuře a na internetu. Zvládnutí mock-testu od úrovně BEC Preliminary přes BEC Vantage až po BEC Higher minimálně na 60 procent. V této výukové jednotce je důraz kladen na specifickou slovní zásobu manažerské a obchodní angličtiny, tak je obsažena ve např. v učebnicích a testech cvičebnice PASS Cambridge BEC Prelim, PASS Cambridge BEC Vantage a PASS Cambridge BEC Higher. Tento rozměr je obohacen o manažerskou terminologii z oblasti divadelní a umělecké praxe.

    Tématický plán: na základě selektivního výběru z obsahu učebnic New Edition Market Leader a PASS Cambridge BEC Prelim/Vantage/Higher. Dále na základě cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k příslušné zkoušce Business English Certificate.
Literatura
  • Jakeman, Whitehead: BEC Vantage Practice Tests, Oxford University Press 2002.
  • Doporučená literatura: slovní zásoba na bázi učebnic Market Leader nebo PASS Cambridge BEC Prelim/Vantage/Higher.
  • Vanessa Jakeman, Russell Whitehead: BEC Preliminary Practice Tests. Four tests for the Cambridge Business English Certificate. Lower intermediate with answers. Oxford University Press 2002.
  • Studentský referenční slovník A - Č a Č - A, tištěný nebo elektronický.
  • Bazin, Anthem, Boyd, Elaine: BEC Higher Testbuilders, Macmillan 2009.
Výukové metody
Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 2 x 90 min. týdně. Používané metody: drilovací, gramaticko-překladatelská, komunikativní, role-plays, academic writing, business correspondence, audiovizuální metoda atd.
Metody hodnocení
Složení dílčích kontrolních testů minimálně na 60 procent, udělení semestrálních klasifikovaných zápočtů. Prezence za semestr minimálně 70 procent (v případě účasti na studijních projektech nutnost dohody o individuálním řešení prezence s pedagogem).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.