DATL107 Praktikum AV technologií a televizní praxe

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
24/0. Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Dalibor Vlašín (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DATZ107 Praktikum AV technologií a televizní praxe )
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty:
Technika a technologie videotvorby
a další související teoretické předměty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pomocí komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s navazujícími profesemi TV štábů. Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování praktickou účast při vzniku audiovizuálních projektů na profesionální bázi. Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti. Ověřovat si znalosti získané během teoretické přípravy i úroveň tvůrčí zralosti na praktických projektech. Být účasten projektů s využitím soudobých záznamových technologií a projektů s využitím postprodukčních technologií. Aktivně se podílet na projektech umělecké tvorby fakulty, školy i televizních studií.

Osnova
  • Prostřednictvím komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s profesemi TV štábů. Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování možnost účasti během audiovizuálních projektů na profesionální bázi. Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti.

    Účelem praktika je uvést studenty do problematiky praktického ovládání audiovizuálních řetězců a softwarových nástrojů v oblasti moderních audiovizuálních technologií, zejména se zaměřením na zpracování videa. Prostřednictvím exkurzí a přímé asistence studentů v televizních studiích, přenosových vozech a na postprodukčních pracovištích, umožnit studentům seznámení se s pracovními nároky a zvyklostmi v profesionální audiovizuální sféře.
Literatura
  • Manuály a uživatelské příručky technologických řetězců. info
  • On-line dostupné návody na webu. info
Výukové metody
Metody výuky:

Práce s obrazem, audio/video záznamem
Skupinová a kooperativní výuka
Heuristická metoda, řešení problémů
Metoda vytváření dovedností
Produkční metoda
Projektová výuka

Formy výuky:

Dílna
Projekt
Praxe
Stáž


* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 6x8 ZS, 9x8 LS
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě aktivní účasti

* Letní semestr
Zápočet na základě aktivní účasti
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.