DTDL309 Dějiny tance

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
5/0/40. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kloubková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDZ309 Dějiny tance )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Osnova
  • Dějiny českého tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Literatura
    povinná literatura
  • Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, AMU, Praha 2006. info
  • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
    doporučená literatura
  • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
  • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Výukové metody
přednáška, konzultace
Metody hodnocení
písemný test a seminární práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2021.