DFDL215 Light design II - Tvorba a realizace světelného konceptu

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/1/0. 1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pierre Nadaud
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy světelného designu a to jak formou teoretického úvodu, tak praktickými cvičeními. Předmět se dotýká všech aspektů oboru, od technických po čistě tvůrčí. Studenti získají možnost vyzkoušet si práci se světly na konkrétních zadáních a osvojit si základní techniky, které mohou využít v praxi, zejména v oborech režie, scénografie či fyzického divadla.
Osnova
 • Den 1:
 • Světelný design a jeho základní postupy
 • Vlastnosti světla
 • Percepce a analýza viděného
 • Foto/video ukázky a jejich analýza
 • Typy světel a technické názvosloví
 • Praktické ukázky
 • Základy tvorby světelných změn a jejich sekvencí
 • Den 2 - 3: praktická cvičení (barva a směr světla, práce s materiálem, světelná změna v čase...)
 • Fotodokumentace cvičení
Výukové metody
Třídenní workshop v Divadle na Orlí in June (přesná data budou určena v průběhu semestru)
Metody hodnocení
Účast na workshopu v celé jeho délce
Informace učitele
Workshop bude probíhat každý den v čase maximálně 10-18h. Prosím, pokuste se na tyto termíny uvolnit, přesný harmonogram bude definován před workshopem.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2018/DFDL215