DATL214 Kurz produkčního minima

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
praxe 3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
MgA. Zdeňka Kujová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Vstupní požadavky nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměří na působení umělců na tzv. volné noze, což je častý způsob fungování absolventů oboru ATD v praxi. Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou produkce a kulturního managementu, aby je mohli využít v praxi a při spolupráci s manažerem nebo produkčním.
Vědomosti:
Studenti mají znalosti z oblasti daní, základů podnikání, smluvních vztahů.
Studenti mají znalosti ze základů autorského práva a občanského práva.
Studenti mají základní znalosti z oblasti daňové evidence a účetnictví.
Studenti mají znalosti z oblasti veřejného financování.
Studenti mají znalosti z oblasti propagace.
Studenti mají základní znalosti z oblasti bezpečnosti práce.

Dovednosti:
Studenti umí založit živnost.
Studenti umí pracovat s daňovými doklady.
Studenti umí zpracovat daňovou evidenci.
Studenti umí zpracovat své portfolio.
Studenti umí zpracovat grantovou žádost.
Osnova
 • 1. Jak pracovat na volné noze (živnost, svobodné povolání, zaměstnání)
 • 2. Jak založit živnost, jak začít podnikat.
 • 3. Daňová problematika, sociální a zdravotní pojištění, Odpisy
 • 4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, licenční smlouva, smlouva o dílo
 • 5. Autorský zákon
 • 6. Občanský zákoník
 • 7. Daň z přidané hodnoty, plátce – neplátce daně
 • 8. Základy účetnictví (daňová evidence)
 • 9. Účetní doklady – faktura, objednávka
 • 10. Finanční gramotnost
 • 11. Podnikatelský přístup v umělecké praxi, základy ekonomiky (cena za práci, obvyklé ceny trhu, vlastní životní náklady)
 • 12. Veřejné financování, granty
 • 13. Propagace, síťování
 • 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, specifická rizika při práci, zábory veřejného prostranství, specifika umělecké práce, práce s dětmi
Výukové metody
Kurz.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na kurzu (2 dny). Závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2019.