DATL113 Servis technologických řetězců

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
0/4/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Dalibor Vlašín (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DATZ113 Servis technologických řetězců )
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava a servis technologických řetězců užívaných při výuce, v projektech audiovizuální dokumentaristiky fakultních uměleckých aktivit, scénických tvarů s výraznými audiovizuálními a multimediálními prvky (technologiemi).
Spolupráce na konfigurování nových systémů technologických řetězců a audiovizuálních, multimediálních komunikačních sestavách.
Osnova
  • Odborné znalosti:
  • Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti.
  • Dovednosti:
  • Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení.
  • Způsobilosti:
  • V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání.
Literatura

  • Manuály a uživatelské příručky technologických řetězců. On-line dostupné návody a další informační zdroje.
Výukové metody
Cvičení,
diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů,
komplexní syntéza znalostí i dovedností.
Metody hodnocení
profesní výkon prověřovaný v testech
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.