DVDL112 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 10:15–11:45 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ112 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla )
Základní kulturní a historický přehled na úrovni ukončeného středoškolského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání základního přehledu v dějinách divadla se zvláštním přihlédnutím k historii pohybového divadla.
Osnova
 • Základní pojmy: dějiny divadla, pohybové divadlo, pantomima, tanec, pouliční divadlo, cirkus a varieté
Literatura
  doporučená literatura
 • Brockett, O. G. : Dějiny divadla. Lidové noviny, Praha 1999. info
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
  neurčeno
 • L. Fialka: Knoflík, J. Ryšánková: Pohyb a divadlo, O.Panovová: M. Sládek, L.Petišková: Slovník světového divadla (Turba), též Česká divadla (pantomimické soubory), též Slovník českého tanečního a pantomimického umění (portréty). info
 • L. Petišková: Jan Grossmann a pantomimické umění, a dtto viz. kapitola 3, též doslov in: B. Polívka, předběžný portrét, J. Dvořák: Marginálie o pantomimě, sborník Divadlo na Provázku, libreto k představení Harakiri Pantomimy Alfréda Jarryho. J.Kovalčuk: Autorské divadlo-skripta JAMU. info
 • F. Hrdlička, Z. Bratršovská: Bílé divadlo, V. Martinec: Tělo, nástroj inspirace, L. Petišková: Křesadlo in: Svět malých divadel II, J. grotowski: Divadlo a rituál, E. Barba: Skryté umění herce, E. Bonaventura a Nové kolumbijské divadlo. info
 • T. Rémy, Klauniády, L. Petišková: Cirkus, Klaun in: Základní pojmy divadla, F. Fellini filmuje a dal., C. Turba: Klauni a 19. století, J. Reidinger-L. Petišková: Když bolí úsměv. info
Výukové metody
* Přednáška
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Písemná (ústní) zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019.