DTDL411 Pedagogika tance-současný tanec

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
7.5/5/30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kloubková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDZ411 Pedagogika tance-současný tanec )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na získané zkušenosti a znalosti v oboru moderního a současného tance s důrazem na analýzu pohybu zaměřenou jak na možnosti lidského těla, tak na složku výrazovou. Studenti jsou vedeni k vlastnímu úsudku, pedagogickému názoru a kreativnímu přístupu v oblasti pedagogiky současného tance. Vycházejí ze svých praktických zkušeností a tvůrčího prostředí. K tomu potřebné informace získávají z dostupných zdrojů. Vytvářejí taneční celky různé formy i obsahu. V rámci výuky dochází k propojování principů současného tance se zaměřením na partnerskou souhru a kontaktní improvizaci.
Osnova
  • Contemporary dance - vymezení pojmu, inspirační zdroje Contemporary dance - principy pohybu v technice současného tance
Literatura
    povinná literatura
  • Didaktika současného tance, marta Poláková
    doporučená literatura
  • Axis Sylabus, Frey Faust
Výukové metody
přednáška, cvičení, video seminář, projektová výuka
Metody hodnocení
seminární práce, ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2022.