DTDL207 Dějiny tance

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
5/0/30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
Mgr. Ivana Kloubková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDZ207 Dějiny tance )
Konkrétní požadavky nespecifikuji.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Osnova
 • Přehled o vývoji tanečního umění v souvislosti s historickým vývojem společnosti. Důležité informace o začlenění tance do komplexního uměleckého dění v rámci daných historických etap vzhledem k velké spojitosti tance s hudbou, scénografií a dramaturgií mají studenti možnost lépe pochopit i proces vzájemného prolínání a ovlivňování různých uměleckých oborů, které na sebe navazovaly svými shodnými uměleckými znaky.
Literatura
  povinná literatura
 • Noverre, J.G.: Listy o tanci a baletech, SPN, Praha 1984. info
 • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
 • Brodská, B.: Romantický balet, AMU, Praha 2007. info
 • Rey, J.: Jak se dívat na tanec, Praha 1947. info
  doporučená literatura
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • Kröschlová, E. : Dobové tance 16. a 19. století. Praha, 1981. info
 • Rumlová, G. : Historické tance. Praha, 1981. info
Výukové metody
přednáška, konzultace
Metody hodnocení
písemný test, seminární práce na zvolené téma
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2020.