DJTL120 Technická podpora festivalu

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/8/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
podle ročníků : 1. vstup do studia absolvování zimního semestru Ostastní ročníky absolvování předchozího studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: festival poskytne studentovi jiný pohled na provoz a práci na jevišti, využije své znalosti z oborů stavba, světlo, zvuk v e zkráceném hektické festivalovém dění a prověří jeho flexibilitu, iniciativu a kreativitu. Deskriptory: Student projede festivalem a vyjde s ošlehanými tvářemi se znalostmi a připravený na další festivalový maraton.
Osnova
  • Student zabezpečuje festivalové divadelní prostory po technologické a technické stránce.
Literatura
  • Není doporučena literatura
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 8
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Metody hodnocení
* Letní semestr
Zápočet na základě účasti
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.