DHDL204 Technika jevištní mluvy

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Františka Horáková (přednášející)
Garance
doc. Oxana Smilková
Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DHDZ204 Technika jevištní mluvy )
Úspěšné absolvování předchozích semestrů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výrazná a zřetelná artikulace, nosný hlas. Pro herce je mluva je zásadním výrazovým prostředkem. Pracujeme na čistotě samohlásek a souhlásek. Svůj hlas a řeč potřebuje herec dobře poznat, ale také správně ovládat a chránit. Semestr je ukončen praktickou zkouškou hlasových a mluvních dovedností.
Osnova
  • Dechové ústrojí-zásady správného dýchání a) psychofyzická relaxace b) uvolňovací dechová cvičení c) koncentrační dechový trénink - dechová opora,procvičování hrudně bráničního dechu Hlasové ústrojí a) uvolňovací hlasová cvičení - tvoření tónů, měkké nasazení hlasu b) rozeznívání masky - propojení hlasových poloh c) rozvíjení schopností hlasové dynamiky, zlepšit rozsah intonační pružnosti a barevnosti hlasu Artikulační ústrojí a) uvolňování mluvidel, mimického svalstva b) artikulační cvičení - procvičujeme tvoření hlásek c) mluvní jednání v komunikační situaci s pohybem
Literatura
  • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 1. info
  • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 2. info
  • Lukavský,R: Kultura mluveného slova, AMU, 2000. info
  • Miloš Kročil, Na počátku bylo slovo, JAMU Brno 2010
Výukové metody
Lekce probíhají formou individuální výuky. Vychází se z konkrétních potřeb jednotlivých studentů
Metody hodnocení
Docházka. Uspokojivé výsledky při kontrolní hodině.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2017/DHDL204