DHCL107 Divadelní seminář

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:30–16:00 203
Předpoklady
EVER ( DHCZ107 Divadelní seminář )
Docházka do hodin herecké výuky daného ateliéru. Absolvování 1. semestru Divadelního semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení schopností teoretické reflexe svého oboru. Příprava na psaní delšího odborného strukturovaného textu (seminární práce).

Osnova
  • V semináři věnovaném různým teoretickým přístupům k činohernímu herectví vycházíme z předpokladu, že jakákoli humanitní "teorie" vzniká jako strukturovaná reflexe zkušenosti. Aby tedy seznamování s různými teoretickými přístupy mělo pro studenty herectví praktický význam, představujeme jim je zároveň s analýzou jejich vlastních zkušeností.
Literatura
  • BOLESLAVSKÝ, R. Herectví: šest prvních lekcí. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. info
  • ČECHOV, M. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996. info
  • HAVEL, Václav. Anatomie gagu. Praha: Torst, 1999. info
  • Stanislavského metoda herecké práce, zpracoval R.Lukavský, Praha 1978. info
  • Stanislavskij K.S.: Moje výchova k herectví I, II, Praha 1946 a 1954. info
  • TOPORKOV, V. O.Stanislavskij při práci. Praha: Osvěta , 1951. info
Výukové metody
Seminář, referáty, seminární práce.
Metody hodnocení
Docházka.
Přednesený referát.
Odevzdané písemné práce.
Odevzdaná seminární práce.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2017/DHCL107