DVDLX05 Pohybové a sportovní hry

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DVDZX05 Pohybové a sportovní hry )
Studenti navazují na předchozí pohybové předměty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si dovedností ze sportovních pohybových her s míčem i bez míče, znalost teoretických pravidel.
Osnova
  • Obsahem předmětu jsou cvičení a hry z oblasti sportovních pohybových her obecně a sportovních pohybových her s míčem, seznámení se s individuálními a kolektivními hrami, jejich pravidly a průpravnými cvičeními, technika a metodika nácviku herních cvičení .
Literatura
  • M. Zapletal - Zlatý fond her, Mladá fronta, Praha 1990. info
Výukové metody
kurz
Metody hodnocení
docházka a aktivní účast ve výuce

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2016/DVDLX05