DPHLX14 Artistic and Pedagogical Practical Training, Publishing I

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (lecturer)
prof. PhDr. Silva Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Schopnost samostatné umělecké, pedagogické či publikační praxe.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je, aby student prezentoval výsledky svého výzkumu formou výuky či publikací v odborných periodicích nebo aby se dále rozvíjel v oblasti své umělecké praxe.
Syllabus (in Czech)
  • Konkrétní formu činnosti a výstupu volí student po dohodě se svým školitelem.
  • V případě pedagogického působení se musí jednat o výuku na DIFA JAMU v rozsahu minimálně 4 hodin týdně.
  • Umělecká tvorba musí mít podobu divadelní inscenace (či obdobného projektu v jiných oblastech umělecké činnosti) většího rozsahu - cca. 60 minut a více.
  • Publikovaná studie musí být o rozsahu minimálně 10 stran a musí být publikována v odborném časopise či prezentována na mezinárodní konferenci.
  • Předmět se obvykle uskutečňuje v druhém roce studia.
Teaching methods (in Czech)
Pedagogická, publikační nebo umělecká praxe.
Assessment methods (in Czech)
Hodnotí školitel studenta, jenž posuzuje, zda výsledek praxe odpovídá původním předpokladům a zda ji student realizoval dostatečně kvalitně.
Do ročního výkazu o průběhu doktorského studia student specifikuje, za jakou aktivitu mu byl zápočet udělen.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DPHLX14