DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je jednak poskytnout informativní přehled o divadelní vědě, jejích disciplínách a jejím místu v rámci věd o umění a ostatních humanitních oborů jednak získat základní orientaci v problémech metodologie teatrologického bádání o divadle, a tak zároveň doplnit a ucelit teoretické zázemí doktorandů.
Osnova
  • Studenti budou na vybraných textech diskutovat otázky koncipování odborné studie, monografie, odborného stylu, i specifika zkoumání divadla z hlediska praktických tvůrců i konkrétních, připravovaných dizertací. Osnova je vytvářena každý rok individuálně s ohledem na zaměření disertačních prací studentů.
Literatura
  • Eco,U.: Sémiotika divadelního představení, In Dramatické umění, sv.2, Praha 1968, str.44 - 53. info
  • Fischer-Lichte, E.: Čím je představení v kultuře performancí?Pokus o definici. Divadelní revue, 2009, 3, s. 13-21. info
  • Kotte, A. Divadelní věda. Úvod. Praha: KANT, 2010. ISBN 978-80-7437-019-9. info
  • Lehmann, Hans Thies: Postdramatické divadlo, Bratislava (Divadelný ústav) 2007. info
  • Mukařovský, Jan: Studie I. - III. (Brno, 2007). info
  • Osolsobě, Ivo: Ostenze, hra, jazyk. Sémiotické studie. Host, Brno 2002. info
  • Petr Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění (Vyšehrad 2006). info
Výukové metody
Seminární diskuse, samostudium.
Metody hodnocení
Hodnocení na základě průběžné práce v semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.